Music Videos/Concerts

We have recorded a number of music videos and concerts. We have a very experienced in-house sound engineer that’s worked in the industry for many years, graduated from the Royal Academy of Music, currently managing his own orchestra and studio.
Live Concerts


What our clients say:

"Bu’n bleser gweithio gyda Camalz Media yn ddiweddar. Ein nod oedd i gyfweld a recordio ffermwyr yn siarad am eu profiadau a’u hatgofion o fywyd yng ngefn gwald Sir Ddinbych. Roedd Camalz Media yn help mawr. Roeddent yn broffesiynnol ac yn effeithlon iawn wrth gaslu’r deunydd yr oeddem ni ei angen. Rydym yn hynod o hapus gyda’r casgliad o fflimiau byr a cafwyd eu cynhyrchu i ni ac byddem yn bendant yn gweithio gyda nhw eto yn y dyfodol." Cathryn Griffiths, Menter Iaith Sir Ddinbych